Sverige Mot Narkotika – Summary of Conference

Tuesday, March 23rd, Sverige Mot Narkotika 2021 was organised by Borås Stad, Länsnykterhetsförbundet, RNS, S.L.A.N, ECAD, CNP. NBW, WOCAD, AMD, IOGT-NTO, Simon, SNPF, WFAD, and KRIS. The full conference was live-streamed online. The day included many knowledgeable speakers and showed several best-practices, research results, and additional necessary information to the discussion. Most of the presentations were held in Swedish, however, some English presentations were included as well.

The programme was divided into two parts and both parts can be rewatched on youtube. Below you will find the programme and speakers. Besides it, you will find the timing of the video where the particluar session starts. 

Programme I

Access the recorded Session A here
 • 08.45-09.30   –   Inauguration (13.28)
 • 09.30-10.15   –   Plenary Session – Cannabis i Colorado, vad händer? – English (58.30)
 • 10.30-11.10   –   Hur ser narkotikadödligheten ut i Sverige och hur får vi ner den? (1.58.30)
 • 11.20-12.00   –   Recovery (2.48.00)
 • 13.00-13.40   –   Vad kan vi lära oss av narkotikapolitiken i Portugal (4.27.45)
 • 13.50-14.30   –   Skolan – en narkotikafri zon? (5.18.40)
 • 14.45-16.00   –   En översikt över svenskarnas användning av narkotika, Resultat från regional satsning mot cannabis, En ny ANDT(S)- strategi 2021 – vad gör vi av den? (6.13.00)
 • 16.00-16.15   –   Closing – Med Socialminister Lena Hallengren (7.27.30)

Programme II

Access the recorded Session B here
 • 08.45-09.30   –   Inauguration (13.25)
 • 09.30-10.15   –   Plenary Session – Cannabis i Colorado, vad händer? – English (58.25)
 • 10.30-11.10   –  Hur är man som förälder i en cannabisliberal samtid? – English (1.57.40)
 • 11.20-12.00   –  Lokalt arbete mot öppen droghandel (2.47.10)
 • 13.00-13.40   –  Syskon, en ofta osynlig och förbisedd grupp i anhörig- och beroendesammanhang (4.27.40)
 • 13.50-14.30   –  San Patrignano – Konsten att rehabilitera 1300 personer samtidigt English (5.18.40)
 • 14.45-16.00   –  En översikt över svenskarnas användning av narkotika, Resultat från regional satsning mot cannabis, En ny ANDT(S)-strategi 2021 – vad gör vi av den? (6.13.00)
 • 16.00-16.15   –   Closing – Med Socialminister Lena Hallengren (7.27.30)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.